GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ GOOGLE DEVELOPER STUDENTS CLUB  (“biz” veya ‘’GDSC GSÜ’’) olarak bu web sitesinin (https://gdscgalatasaray.com/) sahibiyiz ve kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak bizim için çok önemli. Kullanıcıların üyelik oluştururken veya alışveriş işlemi sırasında işlenebilecek kişisel veriler, bunların işlenme amaçları, kişisel veri toplamanın hukuki sebep ve yöntemi, kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı grupları ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamındaki haklarla ilgili olarak ilgili gerçek kişileri bilgilendirmek için işbu Bildirimi hazırladık.

Kişisel verilerinizi mevzuata uygun olarak ve aşağıda belirtilen amaçlar ve sınırlar kapsamında işlemekte ve bunlara uygun gerekli idari ve teknik tedbirleri almaya son derece özen göstermekteyiz.

Kişisel Verilerinizi Neden Topluyoruz?

Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaret etmeniz halinde ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir;

 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bunları denetimi ve icrası,
 • Sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Etkinlik ve eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Etik kurallarının yönetilmesi,
 • Etkinlik öncesi etkinliğe kaydolmak,
 • Etkinlik öncesi sponsorluk aramada katılımcı bilgisi vermek,
 • Çekilişe katılım durumunda bilgi almak,
 • Etkinlik boyunca bilgilendirme maili atmak,
 • Etkinlik boyunca yoklama almak,
 • Etkinlik boyunca doküman paylaşmak,
 • Etkinlik sonunda sınav yapmak,
 • Etkinlik sonunda sertifika oluşturmak,
 • Etkinlik sonunda sertifika doğrulama,
 • Sirküler ya da bültenlerin duyurulması,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • 5651 Sayılı Kanun’dan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması, şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi.

Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Kişisel verileriniz, KVKK’nin kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda; resmi kurum ve kuruluşlar, ilişkili olduğumuz yurt içinde ve yurt dışındaki tedarikçilerimizle ve GDSC GSÜ ağı bünyesindeki ve işbirliği içindeki kurumlarla sınırlı kalmak kaydıyla yurt dışıyla paylaşılabilecektir.

Hangi Kişisel Verilerinizi Topluyoruz?

İletişim bilgileriniz: Kullanıcılardan ad-soyad, adres, e-posta adresi, öğrencisi olduğunuz okul ve öğrenim bilgileri, yaş ve telefon numarası talep ediyoruz. Kullanıcıdan istenen bu bilgiler, GDSC GSÜ olarak muhataplarımıza daha iyi hizmet vermek adına işlenmektedir.

Teknik veriler: Web sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızın IP adresi, işletim sistemi, kullandığınız tarayıcı sistemi gibi bilgileri toplayabiliriz.

Cookie-Çerez Verileri: Cookie-Çerez ana bellekte saklanmak üzere bir web sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası, web sitesini kaç kişinin kullandığını, bir kişinin web sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye yardımcı olur. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak dilerseniz teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarlarını değiştirebilirsiniz.

İstatistik Çerezleri: Bu web sitesinde istatistik çerezleri kullanılmaktadır. İstatistik çerezleri ile web sitesi ziyaretçilerinin sitedeki davranışları ile bilgiler anonim olarak toplanır.

Kişisel Verilerinizin Kullanımı

Kullanıcılara ilişkin kişisel bilgiler, Kullanıcılara site üzerinden verilecek hizmet aşamasında kullanılabilir.

GDSC GSÜ, bazı dönemlerde ziyaretçilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler ve hizmetler hakkında bilgiler, sponsor fırsat ve promosyon teklifleri gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu seçimi değiştirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir.

Kişisel verileriniz zaman zaman belli faaliyetleri gerçekleştirebilmemiz için o alanda uzman firmalara veya kullandığımız uygulamaların sunucularına aktarılabilmektedir. Kişisel verileriniz, İlgili mevzuat uyarınca gelebilecek talepler doğrultusunda gerekli bilgi ve belgelerin, adli, cezai ve idari merciler, icra daireleri ya da kolluk kuvvetlerine ve savunma hakkımızın kullanılabilmesi için avukatlarımıza sunulması, web sitemizin kullanımını gözlemlemek için, teknik problemleri tespit etmek, düzeltmek ve önlemek için, sizinle, firmanızla veya ziyaretçilerimizle/kullanıcılarımızla faturalandırma, ödeme süreçlerinin yürütülmesi için ve bilgi güvenliğinin sağlanması kullanılabilir.

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebebi ve Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz internet sitemizi ziyaret etmeniz sırasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden ya da üçüncü kişilerden sizlerin beyanı ile ya da çerez yoluyla elektronik mecralardan yukarıda yer verilen amaç dahilinde Kanun’un 5, 8. ve 9.  madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Madde 12’ye uygun olarak, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, hukuka aykırı erişimleri engellemek ve muhafazasını sağlamak amacıyla uygun gerekli tedbirleri alıyoruz.

Ancak GSÜ GDSC, gerekli özeni sağladığı halde sözü edilen bilgilerin, teknik sebeplerle oluşacak güvenlik zafiyeti, hacker (bilgisayar korsanı) saldırısı ve benzeri durumlar nedeniyle oluşabilecek güvenlik sorunları ile ilgili olarak kullanıcılara herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle Kullanıcının bilgi ve verilerinin kaybı, yetkisiz kullanımı, yanlış kullanımı ve diğer bilgilerle değiştirilmesi durumundan kaynaklanan doğrudan veya dolaylı zarar ve kayıplardan GSÜ GDSC sorumlu değildir.

Siteye girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, bilgi ve işlemin mahiyetine göre GSÜ GDSC ve / veya ilgili Kart Kuruluşlarınca sistem ve internet altyapısında alınmıştır. Tüm kredi kartı işlemleri ve onayları bizden bağımsız olarak ilgili Banka ve benzeri Kart Kuruluşları’nca online olarak kullanıcı ile gerçekleştirilmektedir. Kredi kartı şifresi gibi bilgiler şirket tarafından görülmez ve kaydedilmez.

Kullanıcıların Sitemize üyelik, ürün / hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girdikleri bilgiler, özellikle kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez. Sitemize üye olan kullanıcılara ait bilgiler yasal düzenlemelerin öngördüğü sorumluluklarımız çerçevesinde ilgili kuruluşlara açıklanabilir. Ayrıca üyelikleri ve / veya alışverişleri sırasında vermiş oldukları iletişim bilgileri ve diğer bilgiler sitemize üyelik işlemlerinizin yapılması, güncellenmesi, muhtelif ürün / hizmetlerin şirket ile iş ortakları ve tedarikçileri tarafından verilebilmesi / satımı, ürün / hizmet ücret – masrafı tahsilatları ve çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, iletişim, satış ve kartlandırma uygulamaları, eğitim ve seminerler, sponsor etkinlikleri için mevzuatta öngörülen süreler ile sınırlı olmak üzere kayda alınabilir, şirket ve belirtilen kuruluşlar nezdinde saklanabilir, işlenebilir, gerekli görülen hallerde – yerlerde paylaşılabilir ve kullanılabilir.

Bizler, üyelik formlarında yer alan bilgileri, kullanıcıların haberi ya da aksi bir talimatı olmadan, üçüncü kişiler ile kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet konumuz dışındaki hiçbir ticari amaçla kullanmamakta veya üçüncü kişilere satmamaktayız.

E-Posta Güvenliği

Kulübümüze, herhangi bir siparişinizle/isteğinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Kulübümüz e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

Kişisel Verilerinizin Kullanımı ile İlgili Haklarınız

Kişisel verilerinizin kullanımı ile ilgili,

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilir, işlenmişse bilgi talep edebilirsiniz;

• Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini talep edebilirsiniz;

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını   öğrenebilirsiniz;

• Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi   alabilirsiniz;

• Kişisel Verileri Koruma Kanunu 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep edebilirsiniz;

• Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen işlemlerin bildirilmesini isteyebilirsiniz;

• Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilirsiniz;

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz;

• Kişisel verilerinizin toplanmasına ilişkin verdiğiniz onayı geri çekebilirsiniz. Kişisel verilerinizin toplanması ile ilgili verdiğiniz onayı geri çekmek isterseniz, lütfen [email protected]gdscgalatasaray.com adresine mail atarak bizimle iletişime geçin.

Kişisel Verilerinizin Açıklanması

Kişisel verilerinizi Kişisel Verileri Koruma Kanununa uygun olarak yasal bir yükümlülüğümüzü yerine getirmek veya yasal haklarımızı kullanmak için yetkili kamu kurumu ve kuruluşlarına aktarabiliriz.

Analitik

Web sitemizin kullanımını gözlemlemek ve analiz etmek için üçüncü kişi hizmet sağlayıcıları kullanabiliriz.

Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta bu verilerin saklanması için öngörülen bir süre var ise bu süre kadar ve/veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre boyunca Türkiye’de saklanmaktadır. İlgili sürelerin sonunda, kişisel verileriniz mevzuata ve GDSC GSÜ ilgili politika ve prosedürlerine uygun olarak silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir.

Diğer Web Siteleri

Web sitemiz üçüncü kişiler tarafından işletilen web sitelerine bağlantı verebilir. Başka web sitelerine bağlantı vermemiz, bu siteler veya üçüncü kişiler ile ilgili herhangi bir bağımız olduğu anlamına gelmez. Söz konusu web sitelerinin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamakta ve kişisel verilerinizin güvenliği veya kullanımı ile ilgili herhangi bir taahhütte bulunmamaktayız.

Çocukların Kişisel Verileri

18 yaşını doldurmamış kişilerin kişisel verilerini bilgimiz dahilinde toplamıyoruz. 18 yaşını doldurmamış bir kişinin kişisel verilerinin toplandığını düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin.

Web Sitesi Gizlilik Politikası

GSÜ GDSC, kullanıcı memnuniyetine ve güvenliğine verdiği önem sebebiyle, web sitemizde vermiş olduğunuz bilgilerin gizliliğini korumak amacıyla aşağıda belirtilen temel kuralları benimsemektedir.

Web sitemize girilen bilgilerin güvenliği açısından GSÜ GDSC sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır. Kullanıcıların / üyelerin web sitemize oldukları bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

GSÜ GDSC, söz konusu bilgileri kullanıcıların/ziyaretçilerin onayı dışında ya da yasal bir yükümlülük altında bulunmadığı sürece veya faaliyet ve işlemlerini yerine getirebilmek amacıyla mevzuata uygun olarak bu verileri destek hizmet aldığı 3.kişilerle paylaşmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşmayacaktır. GSÜ DSC destek hizmetler almak amacıyla farklı kuruluşlarla çalışılması durumunda, bu firmaların GSÜ DSC gizlilik standartlarına ve şartlarına uymalarını sağlayacaktır.

GSÜ GDSC, bu bilgileri sadece gerekli yetkiler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde açıklayabilecektir.

Site diğer web sitelerine link vermektedir. Gizlilik Politikamız’da yer alan taahhütlerimiz sadece web sitemiz içerisinde geçerlidir ve diğer web sitelerini kapsamamaktadır. Web sitemizden link ile gidilecek diğer web sitelerinde, o sitelere ait kullanım şartları ve gizlilik politikası geçerli olacaktır. Siteden reklam, banner, içerik maksatlı veya başka bir maksat ile geçilen diğer web sitelerinin bilgi kullanımı, etik ilkeleri, gizlilik prensipleri, nitelik ve servis kalitesi ile bu sitelerde oluşabilecek herhangi bir maddi / manevi zarar ve kayıplardan GSÜ GDSC sorumlu değildir.

Bu internet sitesini ziyaret etmeniz ve site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı işbu "Gizlilik Politikamız"da belirtilen şartlara tabidir. Siteyi ziyaret etmekle ve site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikamız"da belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

"Gizlilik Politikamız" ve bu hükümlerde GSÜ GDSC tarafından zaman zaman yapılan değişiklikler tarafları bağlar. Aksi yazılı olarak ayrıca kararlaştırılmadıkça GSÜ GDSC’ye karşı bu hükümlere aykırı hiçbir talepte bulunulamaz ve hak ileri sürülemez.

Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Gizlilik Politikasını zaman zaman değiştirebilir veya yenileyebiliriz. Gizlilik Politikasının yeni hali web sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Değişikliklerden haberdar olabilmeniz için düzenli aralıklarla bu politikayı gözden geçirmenizi tavsiye ederiz.

İletişim

Gizlilik Politikası veya kişisel verilerinin saklanması ve kullanımı ile ilgili herhangi bir sorun veya görüşünüz olması halinde, GSÜ GDSC’ye hitaben Ortaköy, Çırağan Cd. No:36, 34349 Beşiktaş/İSTANBUL adresine yazılı olarak postayla ya  da (bize önceden bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan e-posta adresiniz üzerinden) info@gdscgalatasaray.com adresine e-posta yoluyla başvurabilirsiniz. Başvurunuza sağlıklı yanıt verilebilmesi için talebinizin belirli, açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, ayrıca mevzuat çerçevesinde, başvurunun ad, soyad, TCKN (yabancılar için uyruk ve pasaport numarası), cevabımızı iletebileceğimiz adres bilgilerini ve kimliğinizi teşvik edici belgeleri içermesi gerekmektedir.